Home >> פתרונות תקשורת לבתי מלון
 

שרותי תקשורת לבתי מלון ובתי אבות- מערכת השכמות לדיירים + מערכת "בוקר טוב" - בדיקת נוכחות דיירים


מרכזיות טלפון פנסוניק  HOTEL PMS VOICE MAIL

מרכזיית פנסוניק KX-TEA308מרכזיית פנסוניק KX-TES824מרכזיית פנסוניק KX-TD1232מרכזיית פנסוניק TDA30

 
כל סוגי מרכזיות הטלפונים של פנסוניק
מכירה- התקנה- שרות
מרכזיית פנסוניק KX-TEA308
מרכזיית פנסוניק KX-TES824 
מרכזיית פנסוניק KX-TD1232
מרכזיית פנסוניק TDA30
מרכזיית פנסוניק TDA100\200
 תאימות עם תוכנות ניהול בתי מלון
טלפונים לחדרים - עמדת מרכזנית למלון - נתב שיחות 
Check In/Out - הצגת שם אורח ומספר חדר- הצגת מצב חדר: פנוי, תפוס, לא להפריע וכו’


 מרכזיות טלפון HOLEL CAP בתי מלון מרכזיות תדיראן מערכות מלונאיות

Flexicom 
,
CORAL\PMS\ SMDR רישום שיחות מלונאי - דואר קולי מלונאי 


 


 
שרות לבתי מלון קיימים + הרחבות
כרטיסי קורל משומשים יד 2
 טלפונים למרכזת קורל ולחדרי המלון   
כרטיסי קורל להחלפה לאחר מכת ברק
כל סוגי הכרטיסים 
שלוחות רגילות SLS\SH\SA
שלוחות חכמות SKD\SDT\SFT
קוים אנלוגיים 
8T\4T\30T

ספקים לקורל
צלצלנים לקורל
 
CORAL 24SLS  -CORAL 16SLS-SL- CORAL 16SDT -CORAL RNG-SL- CORAL PPS- CORAL RPS- CORAL CSLX-SL

CORAL 24SLS CORAL 16SLS-SL CORAL RNG-SL CORAL PPSCORAL CSLX-SLCORAL RPS

 
   

 
ט
| שרות למרכזיות קורל תדיראן  | שרות למרכזיות פנסוניק יורוקום | מרכזיה בענן עבודות תשתית | ביצוע נקודות מחשב | ביצוע ארונות תקשורת | פריסת כבלים |
 CORAL I II III CORAL SL IPX 500\800 |  ​IPX 3000\4000 KX-TEA308 |KX-TES824 |KX-TD1232 |TDA30 |TDA100\200 
מערכת קריאת חולה\ אחות 
הורדה של ספר המערכת - מרכזיה קורל תדיראן
שיחות ועידה לעסקים | חדר ועידה וירטואלי | ועידן | שיחות ועידה קוליות | שיחות ועידה לעסקים במחיר נמוך 
עדכון ושינוי שמות בטלפונים - במרכזייה שלכם
הוראות הפעלה לטלפון קורל
ביזנסקום - שרותי תקשורת למרכזיות ,תשתיות מחשבים ,מערכות קריאה אחות \ חולה ומערכות מתח נמוך
טלפון 03-6043010 
 כתובת : סירקין 22 גבעתיים
 יובל 054-4439100 ,  אסף 054-4439900