Home >> אינטרקום דלת ונתב >> תכנות נתב שיחות EAR2120 \ADRA1060
 
זקוקים לשרות עבור נתב שיחות\ מענה קולי  - חייגו אלינו 03-6043010 
 
ADRA2120 \ ADRA1060 מענה קולי דגם 
 
מענה קולי  ITS 
כל החיוגים משמאל לימין
כניסה למצב תכנות יש להעביר את המתג למצב פרוג -PROG 
 
[*]+[0]+[ הקלטת הודעת יום..........................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 1
[*]+[0]+[ הקלטת הודעת לילה.........................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 2
[*]+[0]+[ הקלטת הודעת חג...........................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 3
--------------------------------------------------------------------------
[*]+[ השמעת הודעת יום.............................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 61
[*]+[ השמעת הודעת לילה............................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 62
[*]+[ השמעת הודעת חג..............................[#]+[הקלט]+[צליל]+[ 63
--------------------------------------------------------------------------
[*]+[1]+[0] ..................................(PALSE) חיוג בשיטת פולסים
[*]+[1]+[1] .................................,,.(DTMF) חיוג בשיטת טונים
---------------------------------------------------------------------------
[*]+[3]+[ מספר צלצולים עד למענה....................... [צליל אישור]+[ 1-9
---------------------------------------------------------------------------
[*]+[4]+[ הפניה ליעד במידה ולא חויג כלום בשרות יום ..[צליל]+[#]+[שלוחה]+[ 1
[*]+[4]+[ הפניה ליעד במידה ולא חויג כלום בשרות לילה .[צליל]+[#]+[שלוחה]+[ 2
[*]+[4]+[ הפניה ליעד במידה ולא חויג כלום בשרות חג ...[צליל]+[#]+[שלוחה]+[ 3
*במידה ורוצים לנתק אין להקיש דבר במקום של השלוחה --> לדוגמא: 42#
--------------------------------------------------------------------------
[*]+[2]+[ צליל אישור]+[ 0 ]...............................MS 100 FLASH זמן
[*]+[2]+[ צליל אישור]+[ 1 ]...............................MS 150 FLASH זמן
[*]+[2]+[ צליל אישור]+[ 2 ]...............................MS 300 FLASH זמן
[*]+[2]+[ צליל אישור]+[ 3 ]...............................MS 600 FLASH זמן
[*]+[2]+[ צליל אישור]+[ 4 ]...............................MS 750 FLASH זמן
-------------------------------------------------------------------------
 
 
הוראות תכנות פנקוד ופנטל - אינטרקום דלת משולב קודן בקישור הזה
 
| שרות למרכזיות קורל תוצרת תדיראן  | שרות למרכזיות פנסוניק  | מרכזיה בענן עבודות תשתית | ביצוע נקודות מחשב | ביצוע ארונות תקשורת | פריסת כבלים |
 CORAL I II III CORAL SL IPX 500\800 |  ​IPX 3000\4000 KX-TEA308 |KX-TES824 |KX-TD1232 |TDA30 |NS500 TDA100\200 
מרכזיה וירטואלית |אינטרקום דלת ITS | קודן דלת | PANCODE | אינטרקום דלת PNATEL | אינטרקום TADOR | פנל אנטי ונדלי | פתיחת דלת עם קוד 
קודנים לדלת  | פנקוד תדאור |ITS  | מתחבר למרכזייה או פועל בצורה עצמאית  | מכירת טלפונים ילינק IP  
מלאי ענק של כרטיסים למרכזיות קורל - זמינים למכירה בקרו בדף ההסבר לסוגי כרטיסי מרכזית  קורל
מרכז הידע של מרכזיות קורל  | תכנות  | הסברים  | הגדרות במרכזית קורל תוצרת תדיראן  | לחצו כאן  | CORAL DATA CENTER
הוראות תכנות פנקוד ופנטל - אינטרקום דלת משולב קודן בקישור הזה
תקלות ופתרונות במרכזיות קורל  - לחצו כאן כדי לקרוא
תיקון טלפונים קורל  |  השבחת טלפונים |  החלפת טלפונים תקולים | צהובים של קורל | פלקסיקום 
תותח שיחות | שיחות ועידה לעסקים | חדר ועידה וירטואלי | ועידן | שיחות ועידה קוליות | שיחות ועידה לעסקים במחיר נמוך 
עדכון ושינוי שמות בטלפונים - במרכזייה שלכם
הוראות הפעלה לטלפון קורל
 | קודי מרכזייה קורל  | הרשימה המלאה של קוד התכנות בקישור הזה |
מרכזייה IP בענן - מערכת המתקדמת מסוגה עם כל התכונות והקלטת שיחות- המחיר הטוב בישראל - חייגו אלינו - מתחרים בכל הצעה

מערכת הפצת הודעות קוליות -תותח שיחות- הודעות חרום - מידע לציבור - תפעול עצמי פשוט - ממשק נוח

ביזנסקום - שרותי תקשורת למרכזיות ,תשתיות מחשבים ,מצלמות אבטחה ומערכות מתח נמוך
טלפון 03-6043010 
 כתובת : סירקין 22 גבעתיים
 יובל 054-4439100 ,  אסף 054-4439900